DIE BOEK VAN ENOG


INLEIDING

Dit is met groot vreugde dat ek toevallig op hierdie boek wat uitgelaat is uit die bybel afgekom het.   Dit het baie vrae wat ek gehad het beantwoord en ek is nogsteeds besig om dit te bestudeer en te vertaal in eenvoudige afrikaans.  Ek vra dus omverskoning as daar iets in die vertaling verlore gaan maar ek moet hierdie werk deel!!!!!!

Die eerste ses hoofstukke is nie eintlik vol inhoud nie en groot dele is verwoes deur tyd.   Ek fokus dus op hoofstuk 7 en verder en nooi bybelkenners uit om deel te neem aan die proses.

GENIET ELKE WOORD! EK WEET EK HET!

Dit laat my net wonder waarom het die opstellers van die bybel verkies om hierdie boek uit te laat?

By the way, Enog was Noag se oupa en die laaste deel van die geskrifte is deur Noag geskryf.

 

Die Boek van Enog

 

Inleiding

[Hoofstuk 1]

Hierdie is die woorde en seëninge van Enog, geseëend is die verkose en die wat God lief het en vir ewig sal lewe.   Hierdie is die openbarings gemaak aan Enog wie se oë deur God oopgemaak is en wie ingelig is deur die engele. Die Heilige sal kom vanuit sy tuiste, verskyn in al sy Heerlikheid en op die aarde loop, selfs op Sinai gebergte.   Almal sal oorweldig wees met vrees en die engele (die opsigters) sal bewe.    Die berge sal skud en gelyk gemaak word met die grond, hulle sal smelt soos was in die vuur.   Alles op die aarde sal tot niet gaan en die seun van die mens sal geoordeel word.    Maar die uitverkose sal verheug wees en gerus wees in hul harte.    En die uitverkose sal beskerm word, en hulle sal begenadig word.    En hulle sal aan God behoort, en hulle sal sal voortvarend en geseënd wees.   En aanskou!   Hy kom met 10 100 van Sy Heiligstes om te oordeel, en die godelose te vernietig.

[Hoofstuk 2]

Kyk na die hemele en aanskou hoe alles dieselfde bly, planete verander nie van wentelbaan nie, die son kom elke dag in die ooste op en sak in die weste.   Kyk na die aarde en alles wat gebeur het van die begin af en besef dat alles hier ook dieselfde bly, somer en winter, die water in die oseane, die wolke in die lug en die reën wat val.

[Hoofstuk 3]

Kyk hoe die bome hul blare verloor in die winter.   Almal behalwe 14 spesies wat hul blare vir 3 jaar hou tot die nuwes uitkom.

[Hoofstuk 4]

En weer, aanskou die somer en die sonskyn.   Die son bak so warm dat jy koelte moet soek en skaars op die grond kan trap so warm is dit.

[Hoofstuk 5]

In die somer bedek die bome hulself met blare en dra vrugte volgens die instruksie en toesig van die Heilige een.    En so gaan die jare verby tot in ewigheid onveranderd.     En aanskou die oseane en riviere soos hul ook hul doel verrig volgens sy instruksies en toesig.

Maar jy seun van die mens was nie standvastig nie en het nie gehou by die gebooie nie,
nee, jy het weggekyk en begin spog met jouself en uitsprake teen God gemaak.    Voorwaar, julle sal nie vrede vind nie.     Jou dae sal beperk wees en tot die einde sal jy geen genade vind nie.

?

En al die …. Sal verheug wees,
en daar sal vergifnis van sonde wees,
en vir elke genadige en vredeliewende en geduldige:
sal daar verlossing gegee word.

En vir julle sondaars sal daar geen verlossing wees nie,
maar al die vloek sal op julle losgelaat word.
Maar vir die uiverkorenes sal daar lig een vrede en vreugde wees,
en hulle sal die aarde erf.

En daar sal kennis aan die uitverkorenes gegee word, en hulle sal sondeloos voorbestaan.    En hulle sal nie weer oortree of sondig nie al die dae van hulle lewe, nog minder sal hul tot sterwe kom.   En vrede sal in hul lewens toeneem, en hul jare van geluk sal vermenigvuldig, tot in ewigheid, al die dae van hul lewe.

[Hoofstuk 6]

In daardie dae het die seun van die mens meer geword op die aarde en is gebore vir hulle    beeldskone dogters.    Die engele, die kinders van die hemel, het na hulle gekyk en hulle begeer en vir mekaar gesê:  ‘Kom ons kies vir ons vroue van die kinders van die mens en kry kinders by hulle.’   Semjaza, een van die voorbokke, was bang hy alleen sou gestraf word en sê vir die ander: ‘Ek is skrikkerig dat op die ou end niemand daad by die woord sit nie en dat ek al een is wat gestraf sal word.’   Maar die seuns van die hemel antwoord hom dat hulle ‘n eed afneem om bymekaar te staan en die besluit deur te voer.    So daal 200 van hulle neer op die Hermon gebergte en hier is die name van hul leiers.   Samlazaz, die hoof leier, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaq1el, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. Hierdie was die leiers van 10.

[Hoofstuk 7]

Al die wat neergedaal het, het vir hul vroue op aarde gevat volgens sy keuse.   Die seuns van die hemel het saam met die vroue geslaap en hulself begin besoedel met menslike drifte.    So het die vroue van die mensdom begin kinders baar, maar die kinders was reuse wie se hoogte 3000 el (omtrent 5 meter) was en wat al die kos verorber het wat die mense kon produseer.   Toe die seun van die mens nie meer kon voorbly nie, het die reuse honger geword en die einste mensdom begin eet.   Hulle het ook die voëls in die hemel, die diere op die aarde, die reptiele en visse in die see begin vang om te eet en hul bloed te drink.   Die aarde het ‘n barbaarse pplek geword.

[Hoofstuk 8]

Azazel het die seuns van die mens geleer om swaarde, messe, borsplate en skulde te maak.   Hy het die mensdom ook geleer om allerhande goed, onder andere armbande, ornamente ens uit die metale binne klippe en rotse te vervaardig.   Verder was daar die kennis van grimering en kosbare stene wat gedeel is en soos die vroue hulself versier het so het die godeloosheid toegeneem.   Semjaza en Armaros het onderrig gegee in toorspel en die verwerking van wortels , Baraqijal astrologie, Kokabel die kosmos en uitspansel, Ezeqeel die kennis van die wolke, Araqiel die verwerking van die aarde, Shamsiel die werking van die son, en Sariel die invloed van die maan.    Soos die seuns van die mens doodgegaan het, so het hulle noodkrete na die hemel gerig. . . .

[Hoofstuk 9]

Michael, Uriel, Raphael, en Gabriel het neergekyk uit die hemel, die wetteloosheid en die vergieting van bloed op die aarde gesien en vir mekaar gesê: ‘Die seuns van die mens word vernietig en hul siele skree om hulp en smeking om hul saak voor die Allerhoogste te stel.     En die engele sê vir die Koning van konings: ‘O God van alle gode, Koning van konings, U wat vir ewig regeer, U het alles geskape en besit die mag oor alles: voor U is niks ‘n geheim nie.   U sien wat Azazel gedoen het, hy wat verantwoordelik is vir die verval van die mensdom deur hul bloot te stel aan die dinge van die hemele, en Semjaza, die een wat U as toesighouer aangestel het oor die ander engele.    U weet hulle het vir hulle vroue op die aarde gevat en so hul heerlikheid verloor en al hoe meer verval in sonde.   U weet die vroue het geboorte geskenk aan ‘n generasie van reuse wat chaos op die aarde strooi.   Die siele van die afgestorwenes se krete om hulp reik tot in die hemel en raak al hoe erger soos die godeloosheid toeneem.   U het al hierdie dinge geweet voor dit nog gebeur het, en nog steeds veduur U dit en gee ons nie opdrag om iets te doen nie.’

[Hoofstuk 10

Toe spreek die Allerhoogste, die Heiligste van die heiliges en roep Uriel en beveel hom: ‘Gaan na Noag en waarsku hom dat hy himself moet wegsteek en vertel hom van die dinge wat gaan kom: dat die aarde vernietig gaan word deur ‘n vloed.   Sê vir Noag hy en sy nageslagte sal gered word.’    ‘Jy Raphael,’ spreek die Here ‘bind die hande en voete van Azazel en werp hom in die duisternis in ‘n gat in die woestyn van Dudael.’ Bedek hom met klippe en rotse sodat hy nooit weer die lig sien nie.   Op die dag van oordeel sal hy in die vuur gegooi word.   Gaan en maak die aarde heel en vernietig die invloede wat die mensdom in die verderf gelei het.   Verberg weer die  kennis van die hemele wat deur Azazel gedeel is en en werp al die sondeskuld op hom.   ‘En jy Gabriel,’ sê die Here: ‘Gaan en vernietig die hoereerders en nasate van die verderf, die kinders van die engele en mens.   Saai onmin tussen die nasate sodat hulle mekaar uitwis.   Hulle leeftyd is beperk tot 500 jaar en hulle sal nooit die ewigheid lewe verwerf nie.   En die Here sê aan  Michael: ‘Gaan bind Semjaza en sy volgelinge vir 70 generasies, hull wie hul heerlikheid verloor het deur met die dogters van die mens te slaap.   Hulle sal ook op die oordeelsdag in die vuur gewerp word.   In daardie dae sal hulle in die vuur gewerp word wat hulle tronk vir ewig sal wees en van daardie dag sal die wie geoordeel word as godeloos hulle by Semjaza en die ander aansluit.    Gaan vernietig die siele van die nasate van die engele en die mense en alle bose op die aarde en laat geregtigheid verskyn sodat vrede kan heers.’

‘En dan sal die geregtiges vry wees en hulle sal weer vermenigvuldig en hulle sal in vrede kan lewe.’

‘Die aarde sal oorgeploeg word en ek sal nuwe bome plant en dit seen.   En wynstokke sale k plant en wyn sal in oorvloed wees.   Elke saadjie sal vermenigvuldig in duisende en elke olyf sal olie voortbring soos nog nooit voorheen.   En die aarde sal nooit weer onderdrukking ken nie, en gergtigheid sal geskied.   Vernietig alle goddeloosheid en onreinheid op die aarde.    En die mensdom sal my aanbid en prys en ek sal nooit weer so ‘n straf oor hulle stuur nie.’

[Hoofstuk  11]

‘In daardie dae sal ek die store van seëninge in die hemel oopmaak en uitgiet op die aarde en oor die arbeid van die mens.   naarheid en vrede sal hand aan hand loop.’

[Hoofstuk 12]

Voor al hierdie dinge was Enog onbekend maar deur sy handel met die engele het hy bekendheid verwerf as Enog die skrywer en hulle het aan my gesê: ‘Enog skrywer van die opregtes, gaan en deel die verwerpte engele mee dat hulle geoordeel is en dat hule vernietiging op die aarde tot ‘n einde gekom het.   Hulle sal die afsterwe van hul kinders aanskou en aan hulle en hul nasate sal geen genade geopenbaar word nie.’

[Hoofstuk 13]

En Enog het na Azazel gegaan en hom ingelig dat: ‘Jy Azazel nooit vrede , verskoning kan maak en smekingsbriefe stuur na die hemel vir verlossing nie.   Enog het toe op die versoek van al die bang engele wat nou te skaam was om hul gesugte te wys ‘n petisie opgestel om in die hemel voor te lê maar hy het hulle ook ingelig dat dit vrugteloos sal wees aangesien hulle  nooit weer sal kan terugkeer na die hemel nie, geen pitieseies sal help nie.   Na dit het en Enog na die waters van Dan toe gegaan in die suid weste van Hermon, die petisie begin lees en aan die slaap geraak.

[Hoofstuk 14

In sy droom is die boek van oordeel met almal se name in aan hom getoon.    Daar staan ook geskrywe dat Ek die gawe van wysheid en die vaardagheid om alles op ‘n wetenskaplike manier te kan doen aan julle gegee het.    Ek het nou egter vir Enog gestuur om die engele te bestraf en mee te deel dat julle die ewige lewe nooit sal beërwe nie en ook nie weer sal kan terugkeer na die hemele toe nie.    Die aarde het die bloedbad van julle seuns aanskou en deur die sward sal hul gedood word.    Julle petisie word nie toegestaan nie

Verder het Enog ‘n visioen beleef en dit lei as volg:   Aanskou, die wolke van die hemel het gekom en my van die aarde gelig en ek het opgevaar aangedryf deur die sterre en die weerlig.  Die winde het my gedryf tot in die hemel.   En ek hjet ingegaan totdat ek by ‘n muuer gekom het wat gebou was van Kristal wat so geskitter het date k bang geword het.    Ek het egter ingegaan totdat ek by ‘n groot huis gekom het wat ook van dieselfde Kristal gemaak is.   Die dak was soos die kosmos met sterre en tussen hulle was die cherubim, die hemel was so deursigtig soos water. Die vertrek was verlig en so ook die ingange na dertien opening.    Ek het die huis binnegegaan en dit was warm soos vuur en kous soos ys, daar was niemand binne, en ek het bang geword en begin bewe.   Ek het vooroor geval en ‘n visioen beleef, aanskou, ‘n tweede groter huis, en die ingangsportaal was voor my,   dit was gebou met die vlamme van ‘n groot vuur.    En elke aspek van die huis was so ongelooflik dat dit onbeskryflik is.    Die vloer was van vuur, en bo dit was die weerlig en die pad van die sterre en die dak was ook van vuur.    Ek het gekyk en ‘n groot troon aanskou wat gelyk het soos kristal, en geskitter soos die son, en daar was cherubim rondom.    Van onder die troon het stroompies lopende vuur gekom, soos lawa, en ek kon nie daarna kyk nie.    Die Koning het op die troon gesit, en sy grootsheid het helderder geskyn as die son en witter as sneeu.    Nie eens die engele kon sy aangesig aanskou nie.   Die strale wat hy uitgestraal het het gemaak dat niks of niemand naby Hom kan kom nie.   Tienduisend keer tien wesens was om hom en die heiligstes van die heiliges was heeltyd by Hom.   Die hele tyd nog was ek nog leênd op die vloer met my gesig na die vloer gekeer tot God spreek en sê: ‘Enog staan op en kom nader datek met jou kan praat.’ Een van die heiliges het gekom en my opgehelp en na die deur gevat en ek het gebuig in respek.

[Hoofstuk 15]

‘Moenie bang wees nie Enog, kom nader sodat jy my stem kan hoor. Gaan en sê vir die engele op die aarde dit hulle vir die mensdom moet opkom in die hemel en nie andersom nie: Waarom het julle die heiligheid van die hemel veruil vir aardese plesiere en julself daardeur besoedel?   Ek het dan vir julle vroue in die hemel geggee maar julle verkies om nasate van reuse met vlees en bloed te verwek?   Julle het die ewige lewe gehad, onsterflikheid en anders as die ander gaan ek nie vir julle hemelse vroue gee nie.   Die reuse wat julle verwek het sal nou bekend staan as bose geeste en hul tuiste, soos julle sin, sal die aarde wees.    [

[Hoofstuk 16]

Van die dae van die vernietiging van die reuse, sal jul ongeregtighede getel word tot die dag van oordeel.    Julle was van die hemel maar al die geheime is nie met julle gedeel nie.   Julle het wat julle geweet het met die mensdom gedeel en dit was net genoeg om hulle in die verderf te lei want hulle was nie veronderstel om die kennis te hê nie.     Julle sal nie vrede ken nie.’

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s